1.08.2007


freego presents
Venerdì 12 Gennaio
Memories of Apocalypse http://www.memoriesofapocalypse.net - http://www.myspace.com/memoriesofapocalypse
Abel is Dying http://www.abelisdying.com - http://www.myspace.com/abelisdying
@ dauntaun
leoncavallo via watteau 7
mm2 gioia + bus 43
inizio ore 22.30
3 euri

info freego666@gmail.com

Nessun commento: